Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την σύνδεση του LEGO WeDo με την γλώσσα προγραμματισμού Scratch, και το πρόγραμμα S2Bot.