Ιωάννης Σομαλακίδης

Πρόεδρος WRO Hellas

Πανίκος Μασούρας

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής

Υπεύθυνος Δημοτικού

Νίκλεια Ετεοκλέους

Υπεύθυνη Δημοτικού

Σάββας Α. Χατζηχριστοφής

Υπεύθυνος Γυμνασίου

Υπεύθυνος Λυκείου

Νέαρχος Πασπαλλής

Υπεύθυνος Λυκείου

Υπεύθυνος Πανεπιστημίου

Περικλής Cheng

Υπεύθυνος Ανοικτής Κατηγορίας