Ιωάννης Σομαλακίδης

Πρόεδρος WRO Hellas

Πανίκος Μασούρας

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής

Νίκλεια Ετεοκλέους

Υπεύθυνη Δημοτικού

Σάββας Α. Χατζηχριστοφής

Υπεύθυνος Γυμνασίου

Νέαρχος Πασπαλλής

Υπεύθυνος Λυκείου

Υπεύθυνος Πανεπιστημίου

Περικλής Cheng

Υπεύθυνος Ανοικτής Κατηγορίας