Πρώτη θέση πήρε και η ομάδα STEM Boys του Private Institute C.S. STEM Education Cyprus στην Robomission κατηγορία Λυκείου. Στην ομάδα συμμετήχαν οι Ιωάννης Ιωάννου, Κουρκέν Τοροσσιάν, και Κωνσταντίνος Νεοφύτου, με προπονητή τον Περικλή Cheng.

Σε αυτή την κατηγορία οι μαθητές έπρεπε να διαβασουν δύο χρώματα τα οποία τους ενημέρωναν ποιά κιβώτια έπρεπε να τοποθετηθούν σε πλοία στην πίστα και να μεταφέρουν τα πλοία στην ανοικτή θάλασσα ενώ θα έπρεπε να τοποθετήσουν ένα κιβώτιο σε ένα από τους δύο γερανούς στην πίστα.