Δημοτικό

Ηλικία: 7 – 12

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Γυμνάσιο

Ηλικία: 13 – 15

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Λύκειο

Ηλικία: 16 – 19

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

null

Πανεπιστήμιο

Ηλικία: 17 – 25

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Διοργανωτές

Υποστηρικτές

Πανεπιστήμια