Δημοτικό

Ηλικία: 8 – 12

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Γυμνάσιο

Ηλικία: 12 – 15

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Λύκειο

Ηλικία: 15 – 19

Αριθμός μελών ομάδας: 2 – 3

Διοργανωτές

Υποστηρικτές

Πανεπιστήμια