Κατηγορία Δημοτικού

LAOURIS 8 1
LAOURIS 15 2
LAOURIS 14 3
LAOURIS 13 4
ROBOTIX 4
Taxi Lab 4
LAOURIS 12 5

Κατηγορία Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 2019 1
LAOURIS 4 2
EPITEUGMA MAD WIZARD 3
Lego Masters 4
LAOURIS 5 5
LAOURIS 1 5
CC404 5
Pava 5

Κατηγορία Λυκείου

CHALLENGE ACCEPTED 1
LAOURIS 6 2
LAOURIS 9 3
TBOT 4
LYCT 4