2013

Η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής ξεκίνησε το 2013 υπο την καθοδήγηση του Δρ. Νικου Βαλανίδη.

2004

Ίδρυση της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Πληροφορικής