Μπορεί κάποιος που θα γίνει 13 μετά τον διαγωνισμό να διαγωνιστεί σε ομάδα μέχρι 12;

Με βάση τους παγκόσμιους κανόνες μπορεί να διαγωνιστεί κάποιος σε ομάδα κάποιας ηλικίας αν δεν αλλάξει η ηλικία του σε οποιαδήποτε ημερομηνία μέσα στην χρονιά που διεξάγετε ο διαγωνισμός.

Παράδειγμα: Αν κάποιος θέλει να διαγωνιστεί σε ομάδα μέχρι 12 ετών, δεν μπορεί μέσα στον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλαδή μέχρι 31/12/2019) να γίνει 13 ετών.

Πόσες ομάδες μπορούν να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον παγκόσμιο διαγωνισμό;

Στον παγκόσμιο διαγωνισμό δικαιούνται να πάει 1 ομάδα από κάθε κατηγορία αν ο αριθμός των ομάδων στην συγκεκριμένη κατηγορία έιναι μεταξύ 5 και 99 ομάδες. Αν ο αριθμός των ομάδων στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι μεταξύ 100 και 199 μπορούν να πάνε 2 ομάδες της κατηγορίας.

Στην ανοικτή κατηγορία μπορεί να πάει 1 ομάδα αν ο αριθμός ομάδων είναι μεταξύ 5 και 39 και 2 ομάδες αν ο αριθμός των ομάδων είναι μεταξύ 40 και 99.