Ανακοίνωση εκπαίδευσης WeDo με Scratch

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των προπονητών για τον επερχόμενο διαγωνισμό, Από τον Αρχιμήδη στον Ντα Βίντσι, ο WROCyprus  σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, προσφέρουν σεμινάριο εκπαίδευσης προπονητών στην χρήση του LEGO® Education WeDo 2.0 με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Ο εκπαιδευτής κ. Μάρκος Χαττάρι, είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών…